Samorządy terytorialne

Województwo łódzkie obejmuje 199 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

  • 1 samorząd województwa,
  • 21 powiatów,
  • 177 gmin (w tym 3 miasta na prawach powiatu).
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki