Komunikaty urzędowe

15 października 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym zawiadamia się, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, złożony 30.04.2019 r. i uzupełniony 15.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy – etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie, określonym w art. 35 § 3 Kpa.
Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta