Więcej informacji

 

UWAGA !

Wiadomość e-mail musi zawierać:

  • Rodzaj załatwianej sprawy (odbiór paszportu lub złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu)
  • Imię i nazwisko osoby zamierzającej odebrać paszport lub złożyć wniosek lub

(w przypadku osoby małoletniej należy wskazać również imię i nazwisko opiekuna prawnego)

 

Wiadomości e-mail zawierające jakiekolwiek braki pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca będzie mógł zapisać wyłącznie jedną osobę (tj. siebie lub małoletniego pozostającego pod jego opieką). Wyjątek stanowi konieczność zapisania opiekuna prawnego i małoletniego. Wówczas dopuszczalnym jest zapisanie jednocześnie więcej osób, jednak pod warunkiem występowania wolnych terminów przy danym stanowisku obsługi.

 

Po przesłaniu przez Państwa wiadomości – organ paszportowy wyśle wiadomość zwrotną z wyznaczonym terminem (datą i godziną) wizyty  w Urzędzie.

Odwołanie wizyty będzie skutkowało koniecznością ponownej rejestracji w celu umówienia nowego terminu. 

  • Jeżeli to możliwe, prosimy o ograniczenie odbioru dokumentu jedynie do przypadków niecierpiących zwłoki.
  • Zapewniamy, że wszystkie paszporty będą przechowywane w depozycie, a ich odbiór będzie możliwy przez cały okres ich ważności.
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki