Zasady realizowania spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i świadczeń pieniężnych dla posiadaczy karty Polaka w czasie trwania epidemii

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów wprowadzono szczególne rozwiązania aby umożliwić realizację zadań przy zachowaniu środków ostrożności wynikających z przepisów o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

Wnioski w sprawach obywatelstwa polskiego i świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz dokumenty stanowiące uzupełnienie wniosków prosimy kierować jedynie korespondencyjnie na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź.

Bezpośrednia obsługa klienta w zakresie obywatelstwa polskiego i świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Kart Polaka możliwa jest tylko w przypadku gdy osobiste stawiennictwo jest wymagane przepisami prawa.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt e-mail:

UWAGA !
Wiadomość e-mail musi zawierać:

  • Rodzaj załatwianej sprawy (cel osobistego stawiennictwa)
  • Imię i nazwisko osoby, nr dokumentu tożsamości

Wiadomości e-mail zawierające jakiekolwiek braki pozostaną bez rozpatrzenia.

Wiadomości e-mail, które nie dotyczą spraw z zakresu obywatelstwa polskiego i świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (w przypadku gdy osobiste stawiennictwo jest wymagane przepisami prawa) pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca może zapisać wyłącznie jedną osobę (tj. siebie lub małoletniego pozostającego pod jego opieką).

Po przesłaniu przez Państwa wiadomości – organ wyśle wiadomość zwrotną z wyznaczonym terminem (datą i godziną) wizyty w Urzędzie.

Odwołanie wizyty będzie skutkowało koniecznością ponownej rejestracji w celu umówienia nowego terminu.

Informujemy, że zawieszeniu ulega elektroniczna rezerwacja wizyt dotyczących spraw związanych z obywatelstwem polskim i świadczeniami pieniężnymi dla posiadaczy Karty Polaka na stronie: http://www.rezerwacje.lodzkie.eu/

Przesłanie maila w celu rezerwacji wizyty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych - Klauzula informacyjna. Klauzula informacyjna. (101.25 KB)

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki