Zasady realizowania spraw paszportowych w czasie trwania epidemii

 

ZASADY REALIZOWANIA SPRAW PASZPORTOWYCH W CZASIE TRWANIA EPIDEMII


W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów wprowadzono szczególne rozwiązania aby umożliwić realizację zadań paszportowychprzy zachowaniu środków ostrożności wynikających z przepisów o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

ODBIÓR PASZPORTU:

po otrzymaniu informacji o gotowości paszportu do obioru, należy dokonać rezerwacji wizyty na konkretny dzień i godzinę.

W tym celu prosimy o kontakt e-mail z wybranym punktem paszportowym:

 

UWAGA !

Wiadomość e-mail musi zawierać:

 • Rodzaj załatwianej sprawy (odbiór paszportu lub złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu)
 • Imię i nazwisko osoby zamierzającej odebrać paszport lub złożyć wniosek lub (w przypadku osoby małoletniej należy wskazać również imię i nazwisko opiekuna prawnego)

 

Wiadomości e-mail zawierające jakiekolwiek braki pozostaną bez rozpatrzenia.

Zapisy odbywają się maksymalnie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wnioskodawca może zapisać wyłącznie jedną osobę (tj. siebie lub małoletniego pozostającego pod jego opieką). Wyjątek stanowi konieczność zapisania opiekuna prawnego i małoletniego. Wówczas dopuszczalnym jest zapisanie jednocześnie więcej osób, jednak pod warunkiem występowania wolnych terminów przy danym stanowisku obsługi.

 

Po przesłaniu przez Państwa wiadomości – organ paszportowy wyśle wiadomość zwrotną z wyznaczonym terminem (datą i godziną) wizyty  w Urzędzie.

Odwołanie wizyty będzie skutkowało koniecznością ponownej rejestracji w celu umówienia nowego terminu.  

 • Jeżeli to możliwe, prosimy o ograniczenie odbioru dokumentu jedynie do przypadków niecierpiących zwłoki.
 • Zapewniamy, że wszystkie paszporty będą przechowywane w depozycie, a ich odbiór będzie możliwy przez cały okres ich ważności.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU:

uprzejmie prosimy o ograniczenie składania wniosku o nowy dokument paszportowy do następujących okoliczności:

 • choroba lub pogrzeb członka rodziny,
 • prowadzona działalność zawodowa,
 • powrót do stałego miejsca pobytu,
 • inna pilna konieczność wyjazdu.

Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę, które będą posiadały wydrukowane potwierdzenie otrzymane z Urzędu z wyznaczoną datą i godziną wizyty. Dopuszczalnym jest również okazanie zdjęcia rezerwacji wizyty na telefonie.

Osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do zachowania środków ostrożności wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Brak któregokolwiek z dokumentów przy składaniu wniosku spowoduje konieczność umówienia kolejnej wizyty. Dlatego też prosimy o szczegółowe zapoznanie się z listą niezbędnych dokumentów:

https://paszporty.lodzkie.eu/page/4755,span-style=font-size:18px;strongspan-style=font-size:20px;paszportyspanstrong.html

 • WSOiC w Łodzi ul. Piotrkowska 103 – informacja w sprawach paszportowych pod numerem telefonu: 42 664 17 28.
 • Punkt Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28– informacja w sprawach paszportowych pod numerem telefonu: 44 647 28 44.
 • Punkt Obsługi Klienta w Skierniewicach ul. Jagiellońska 29– informacja w sprawach paszportowych pod numerem telefonu: 46 833 27 83.
 • Punkt Obsługi Klienta w Sieradzu Plac Wojewódzki 3 – informacja w sprawach paszportowych pod numerem telefonu:  43 827 43 49.

 

 

 


 

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta