ZASADY REALIZOWANIA SPRAW PASZPORTOWYCH W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

ZASADY REALIZOWANIA SPRAW PASZPORTOWYCH W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów wprowadzono szczególne rozwiązania aby umożliwić realizację zadań paszportowychprzy zachowaniu środków ostrożności wynikających z przepisów o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

 

 

ODBIÓR PASZPORTU:

Osoby, które otrzymały informację o możliwości odbioru dokumentu paszportowego mogą go odebrać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

W tym celu prosimy o kontakt e-mail z wybranym punktem paszportowym :

Po przesłaniu przez Państwa wiadomości – organ paszportowy wyśle wiadomość zwrotną z wyznaczonym terminem (datą i godziną) wizyty  w Urzędzie.

  • Jeżeli to możliwe, prosimy o ograniczenie odbioru dokumentu jedynie do przypadków niecierpiących zwłoki.
  • Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie paszporty będą przechowywane w depozycie, a ich odbiór będzie możliwy przez cały okres ich ważności.

 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU:

Ubieganie się o dokument paszportowy będzie możliwe wyłącznie w przypadkach szczególnych* po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

* Prośbę o złożenie wniosku paszportowego należy przesyłać na adres e-mail wybranego punktu paszportowego wraz ze skanem dokumentów potwierdzających konieczność wyjazdu poza granicę Polski w przypadkach związanych z:

  • chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • prowadzoną działalnością zawodową,
  • koniecznością powrotu do stałego miejsca pobytu,
  • innym udokumentowanym wyjazdem.

Organ paszportowy po przesłaniu przez Państwa na jeden z ww. adresów e-mail umotywowanej prośby wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi wystąpienie ww. okoliczności wyśle wiadomość zwrotną z wyznaczonym terminem (datą i godziną) wizyty  w Urzędzie.

Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę, które będą posiadały wydrukowane potwierdzenie otrzymane z Urzędu z wyznaczoną datą i godziną wizyty oraz zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Brak któregokolwiek z dokumentów przy składaniu wniosku spowoduje konieczność umówienia kolejnej wizyty. Dlatego też prosimy o szczegółowe zapoznanie się z listą niezbędnych dokumentów:

https://paszporty.lodzkie.eu/page/4755,span-style=font-size:18px;strongspan-style=font-size:20px;paszportyspanstrong.html


 

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki