Nowe przepisy w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)

 

UWAGA !

 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

- wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę - - wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę - (53.5 KB)

- wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę – - wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę – (49.85 KB)

 

 

Nowe przepisy wprowadzają również konieczność złożenia odrębnego oświadczenia o niekaralności podpisywane przez osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy. Wskazanego oświadczenia nie może podpisać osoba będąca pełnomocnikiem w sprawie.

- wzór oświadczenia o niekaralności –

Dodatkowe informacje można znaleźć na:

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki