Kampania Społeczna "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

Szanowni Państwo,

kampania „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina” skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy
z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. Niestety wiedza Polaków o prawach pacjenta jest nadal niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta – centralny organ rządowy, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw pacjenta. Częścią kampanii są spoty reklamowe, dostępne na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta:

http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

Serdecznie zaczęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki