Paszport tymczasowy

Tytuł sprawy Paszport tymczasowy
Dodatkowe informacje Paszport tymczasowy wydaje się:
 • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową; osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.
Wymagane dokumenty
 1. Ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty – niezniszczony, wystawiony na aktualnie używane nazwisko.
 2. Osoba pozostająca w związku małżeńskim, zawartym poza granicami Polski, winna załączyć do wniosku paszportowego odpis skrócony aktu małżeństwa (w oryginale), wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce. Dokument ten podlega zwrotowi przy odbiorze paszportu.
 3. Kolorową fotografię, spełniającą następujące wymogi:
  • wymiary 3,5x4,5 cm,
  • wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • wykonaną na jasnym, jednolitym tle,
  • odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  • mającą dobrą ostrość,
  • wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),
  • przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 4. Dowód wniesienia opłaty paszportowej.
 5. Wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o wydanie paszportu.
 6. Dokumenty potwierdzające okoliczności uprawniające do wydania paszportu tymczasowego.
Opłaty 30 zł

(wpłaty należy dokonać na następujący nr rachunku bankowego:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
88101013710097002231000000)
Termin załatwienia sprawy Do 14 dni
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy w Łodzi
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-14 lub (+48) 42 664-17-15
Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy
ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
 
Punkty realizacji zadań paszportowych na terenie województwa łódzkiego (patrz: Punkty realizacji zadań paszportowych)
Telefon tel.: (+48) 42 664-17-14, 42 664-17-15
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00
Osoba prowadząca sprawę Pracownicy oddziału paszportowego
Tryb odwoławczy Na decyzję Wojewody w sprawie wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji.
Akty prawne Podstawowe akty prawne w sprawach paszportowych
Uwagi
 • Przy składaniu wniosku paszportowego nie są honorowane dowody osobiste uszkodzone, zniszczone lub zawierające nieaktualne dane.
 • Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych w nim zawartych. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
 • Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców można kierować na adres poczty elektronicznej: so@lodz.uw.gov.pl.
Pliki do pobrania Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie paszportu tymczasowego dla osób dorosłych Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie paszportu tymczasowego dla osób dorosłych (141.62 KB)
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta