Zmiany i nowe funkcjonalności ePUAP

Centrum Projektów Informatycznych systematycznie zwiększa wygodę korzystania z platformy ePUAP. Dotyczy to zarówno modyfikacji technicznych, jak również zmian wizerunkowych.

Na początku 2011 r. przebudowano interfejs użytkownika oraz zmieniono zasady funkcjonowania katalogu usług, co zwiększyło poziom czytelności i dostępności zamieszczanych w nim informacji. Nowa szata graficzna portalu została dostosowana do potrzeb użytkowników, natomiast udoskonalona nawigacja skraca czas potrzebny na dotarcie do poszukiwanych treści. Dzięki wprowadzonym zmianom sposób poruszania się po portalu stał się bardziej intuicyjny również dla osób, które dotychczas nie korzystały z elektronicznych metod komunikacji z urzędem.

Modyfikacja katalogu usług wprowadziła nowy sposób odnalezienia spraw – zdarzenia życiowe, dzięki któremu użytkownik szybciej może znaleźć interesującą go usługę. Ponadto katalog usług został wzbogacony o uniwersalne opisy bazujące na prawie powszechnym, co zwalnia podmioty publiczne z konieczności samodzielnego opisywania spraw. Obywatele wówczas mają do czynienia z jednolitą informacją o sprawie, niezależnie od świadczącego ją podmiotu. Dostępny na ePUAP Słownik Podmiotów Publicznych ogranicza z kolei, do niezbędnego minimum, zakres danych wymaganych do wprowadzenia przez pracowników instytucji publicznych. Usługi publiczne gotowe do zainstalowania przez urzędy zostały uporządkowane wg zakresu działalności tj. usługi dla urzędów wojewódzkich, powiatowych czy gminnych.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki