ePUAP dla administracji

Dla instytucji administracji publicznej ePUAP to miejsce, w którym podmioty publiczne mogą udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną. Środowisko oraz zestaw narzędzi dostępnych na ePUAP ułatwiają urzędom tworzenie własnych usług elektronicznych.

Urzędy mogą samodzielnie dodawać usługi lub korzystać z formularzy udostępnionych przez inne instytucje. Ponadto opracowano pakiet gotowych do instalacji usług, które urzędy mogą świadczyć obywatelom w swoim regionie.

Portal ePUAP to zestaw różnorodnych narzędzi dla administracji (m.in. elektroniczna skrzynka podawcza, usługi publiczne, profil zaufany), który urzędy mogą bezpłatnie wykorzystywać w łatwy sposób.

Korzyści dla administracji:

  • uproszczenie procesu tworzenia e-urzędu,
  • usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej,
  • dostępność nieodpłatnej infrastruktury umożliwiającej wymianę danych pomiędzy urzędami administracji publicznej,
  • poszerzenie katalogu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki