Paszport dla osoby dorosłej

Tytuł sprawy Paszport dla osoby dorosłej
Dodatkowe informacje Poniższe informacje są przeznaczone dla osób dorosłych.
Wymagane dokumenty
 1. Ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty – niezniszczony, wystawiony na aktualnie używane nazwisko.
 2. Osoba pozostająca w związku małżeńskim, zawartym poza granicami Polski, winna załączyć do wniosku paszportowego odpis skrócony aktu małżeństwa (w oryginale), wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce. Dokument ten podlega zwrotowi przy odbiorze paszportu.
 3. Kolorową fotografię, spełniającą następujące wymogi:
  • wymiary 3,5x4,5 cm,
  • wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • wykonaną na jasnym, jednolitym tle,
  • odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  • mającą dobrą ostrość,
  • wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),
  • przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 4. Dowód wniesienia opłaty paszportowej.
 5. Wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o wydanie paszportu.
 6. Dokument uprawniający do ulgi w opłacie za wydanie paszportu - legitymacja rencisty, emeryta, kombatanta, decyzja komisji lekarskiej o grupie inwalidzkiej, ważna legitymacja szkolna lub studencka.
Uwaga!
Jeżeli osoba składająca wniosek posiada paszport, który nie utracił jeszcze ważności, to zobowiązana jest do okazania go zarówno w momencie składania wniosku, jak również przy odbiorze nowego dokumentu (wówczas „stary" paszport zostanie anulowany).
Opłaty 140 zł (normalna)
ulgowa (50%) opłata 70 zł – przysługuje:
 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm. 2), a także współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osobom przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371, z późn. zm. 3);
 • uczniom i studentom (ulga nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich);
 • rodzicom i małżonkom rodziców objętych Kartą Dużej Rodziny.
(wpłaty należy dokonać na następujący nr rachunku bankowego:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
88101013710097002231000000)
Termin załatwienia sprawy Do 28 dni (liczone od daty złożenia wniosku)
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy w Łodzi
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-14 lub (+48) 42 664-17-15
Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział paszportowy
ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
 
Punkty realizacji zadań paszportowych na terenie województwa łódzkiego (patrz: Punkty realizacji zadań paszportowych)
Telefon tel.: (+48) 42 664-17-14, 42 664-17-15
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00
Osoba prowadząca sprawę Pracownicy oddziału paszportowego
Tryb odwoławczy Na decyzję Wojewody w sprawie wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji.
Akty prawne Podstawowe akty prawne w sprawach paszportowych
Uwagi
 • Przy składaniu wniosku paszportowego nie są honorowane dowody osobiste uszkodzone lub zawierające nieaktualne dane.
 • Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych w nim zawartych. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
 • Informacje o stanie realizacji wniosku paszportowego dostępne są w godzinach pracy Wydziału pod numerem telefonu: 42 664-17-38 (informacje o etapie realizacji wniosku zostanie udzielona po przeprowadzeniu weryfikacji wyłącznie tej osobie, dla której paszport ma być/jest wystawiony).
 • Paszport może zostać odebrany wyłącznie przez tę osobę, na której nazwisko został wystawiony.
 • Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców można kierować na adres poczty elektronicznej: so@lodz.uw.gov.pl.
Pliki do pobrania Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osób pełnoletnich Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osób pełnoletnich (141.56 KB)
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta