Galerie zdjęć

W dniu 7 października 2016 r. w Centrum Transferu Wiedzy w Lublinie odbyła się konferencja poświęcona 70-leciu wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Partnerami w organizacji konferencji byli: Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego i Fundacja Instytut Naukowy im. prof. Józefa Litwina.

Przybyłych na konferencję przywitali: podsekretarz stanu MSWiA Pan Tomasz Zdzikot, prorektor KUL dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL oraz wicewojewoda lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Spośród zaproszonych gości wystąpili także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Rządowej Rady Ludnościowej.

Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podsekretarz stanu Pan Tomasz Zdzikot wręczył zasłużonym kierownikom i pracownikom urzędów stanu cywilnego Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wśród wyróżnionych z terenu województwa łódzkiego znalazły się Pani Aneta Papis - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP oraz Pani Magdalena Kędziera – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Sieradzu.

W bloku naukowym zamykającym konferencję wykłady dotyczące rejestracji stanu cywilnego wygłosili m. in. Pan prof. Michał Wojewoda (Uniwersytet Łódzki), sędzia Sądu Najwyższego Pan Bronisław Czech oraz dr Piotr Kasprzyk.

W uroczystej konferencji podkreślono znaczenie rejestracji stanu cywilnego oraz rolę kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego.

Wśród zaproszonych gości, obok kierowników, zastępców i pracowników urzędów stanu cywilnego, byli także przedstawiciele urzędów wojewódzkich z całej Polski, a wśród nich Pani Małgorzata Wójcik-Powłoka, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

fot. Tomasz Koryszko, Archiwum KUL

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta