Komunikaty wydziału

19 marca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania, że 20.02.2020r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 46/20 o udzieleniu Zarządowi Województwa Łódzkiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 484, od km 18+177,00 do km 18+679,32. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki