Komunikaty wydziału

3 lutego 2020
Zawiadomienie do Rady Gminy Sieradz znak: PNIK-I.4131.88.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/111/2019 Rady Gminy Sieradz z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz - Jawor - Błaszki dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Charłupia Mała, gmina Sieradz.
Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki