Komunikaty wydziału

20 listopada 2019
Wojewoda Łódzki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski złożone na rcalizację w 2020 r. zadań, w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 20]4-2020.
Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki