Komunikaty wydziału

9 sierpnia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 33+500 do km 38+415 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd”.
Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta