Komunikaty wydziału

5 lipca 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 101 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że 01.07.2019 r. Wojewoda Łódzki postanowieniem Nr 108/19 zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, przy ul. Irysowej 2, w sprawie zmiany, w trybie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 380/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Bełchatów” z wyłączeniem węzła „Bełchatów” do węzła „Kamieńsk” wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 – odcinek B, którą Minister Infrastruktury i Rozwoju, decyzją z 30.10.2014 r., znak: DOII-III-adk-772-116-1736/13/14, w części uchylił – i w tym zakresie umorzył postępowanie, w części uchylił – i orzekł co do istoty a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy, oraz którą następnie Wojewoda Łódzki zmienił decyzją Nr 450/15 z 28.10.2015 r. i zatwierdził zamienny projekt budowlany, w zakresie odcinka od km 375+275 do km 375+740.
Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta