Komunikaty wydziału

6 czerwca 2019
Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r.

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r.

Realizowany w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje program stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla szczególnie uzdolnionych uczniów romskich.
   
Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

W ramach zadania zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2018/2019:

 1. dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 11 stypendiów,
 2. dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunki ubiegania się o stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,
 2. są uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 3. urodzili się w latach 2001-2009,
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
  • nauki ścisłe,
  • nauki humanistyczne,
  • sztuki plastyczne,
  • muzyka instrumentalna,
  • śpiew (różne formy muzyki),
  • taniec (różne formy tańca),
  • sport.

Do dnia 8 czerwca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora:
 

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
ul. Kopernika 7,
95-200 Pabianice
z dopiskiem „konkurs stypendialny

Informacja: Krystyna Markowska i Róża Kowalska
tel. kom.: 602 857 658 lub 887 875 161
e-mail : stowrompab@poczta.onet.pl

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania.
 

Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta