Komunikaty wydziału

17 kwietnia 2019
Komunikat dotyczący zmiany ustawy o cudzoziemcach
 
 
Z dniem 27 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 577) Tekst ustawy znajduje się na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000577
 
Ustawa dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału w wolontariacie lub w programach wymiany szkolnej.

Ważnym jest dodanie dwóch nowych przesłanek odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracy oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, które będą zależne od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec przebywa na terytorium RP w chwili złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta