Komunikaty wydziału

15 października 2018
Spotkanie z podmiotami realizującymi zadania w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020
 
 
W dniu 10 października 2018 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami trzech stowarzyszeń reprezentujących romską mniejszość etniczną oraz pracownikami dwóch jednostek samorządu terytorialnego, które realizują Program Integracji.
W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Małgorzata Wójcik-Powłoka Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pracownicy Oddziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Finansów i Budżetu.
Podczas spotkania omówione zostały zasady dotyczące składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w 2018 r. oraz najczęściej popełniane błędy w tym zakresie, a także zasady związane ze składaniem wniosków na realizację zadań w ramach Programu w 2019 r.
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta