Aktualności wydziału

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
24 marca 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

We wrześniu 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Zmiany w ustawie o NSP miały na celu m.in. wprowadzenie większej elastyczności stosowania metod spisowych, tj. sposobów pozyskiwania danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym, w szczególności w przypadkach, gdy stosowanie niektórych metod nie byłoby możliwe, na przykład ze względu na zagrożenie COVID-19 oraz zwiększenie efektywności pozyskiwania danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym.

Obecnie trwają także prace nad przygotowaniem stosownych zmian do ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. W związku z procedowanym projektem nowelizacji ustawy o NSP wydłużony zostanie również czas popularyzacji spisu (adekwatnie do czasu wydłużenia spisu).

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

 

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkańwszystkie organizacje mniejszości narodowych i etnicznych działających na terenie województwa łódzkiego.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki