Aktualności wydziału

Rekrutacja uczestników kursu języka polskiego dla cudzoziemców
5 lutego 2021

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, że w ramach projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” rozpoczęła się rekrutacja uczestników kursu języka polskiego dla cudzoziemców

Kurs realizowany będzie w formie stacjonarnej na terenie Miasta Łodzi.
Poziom kursu uzależniony będzie od rzeczywistej znajomości
języka polskiego przez zrekrutowanych cudzoziemców i wyniku testu sprawdzającego wiedzę.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na kursy języka polskiego

na adres wykonawcy:

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o. o.
ul. Warszawska 49 lok. 50
25-531 Kielce
numer telefonu to: + 48 41 368 76 22
mail:biuropragmatic.kielce@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Wypełnioną i podpisaną odręcznie deklarację udziału w projekcie.
  2. Wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy .
  3. Wypełnioną i podpisaną odręcznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Skan lub zdjęcie karty pobytu lub pierwszych stron paszportu.

Termin przesyłania zgłoszeń – 20 lutego 2021 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki