Aktualności wydziału

Otwarcie wirtualnej wystawy pt. ,,Dziedzictwo Romów - ze zbiorów prywatnych Pawła Lechowskiego”
9 października 2020

Informujemy o otwarciu wirtualnej wystawy  pt. ,,Dziedzictwo Romów - ze zbiorów prywatnych Pawła Lechowskiego" która została opublikowana na stronie Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa: https://www.fundacjapd.pl/116a

Wystawa ma duże walory edukacyjne, a jednym z głównych jej celów jest przybliżenie dorosłym, młodzieży i dzieciom różnorodnych aspektów dziedzictwa kulturowego Romów. Nadzór merytoryczny nad wystawą pełni pani dr hab. Ewa Kocój, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Kultury UJ).

Wystawa prezentuje zbiory Pawła Lechowskiego stanowiące jedną z największych polskich prywatnych kolekcji poświęconych Romom. Wystawa podzielona jest na osiem części, przedstawiających różnorodną problematykę: życie taborowe, profesje (m.in. kowalstwo, kotlarstwo, blacharstwo, jubilerstwo, drzewiarstwo, wróżbiarstwo),   stroje,  elementy religijności, historię migracji rumuńskich Romów do Polski, przykłady  sztuki plastycznej tworzonej przez Romów i sztuki ,,gadziów”, której tematem są Romowie.

Paweł Lechowski, znany w środowisku etnolog i cyganolog, od lat 60. XX wieku gromadzi artefakty  mniejszości romskiej pochodzące z Polski oraz innych krajów Europy, głównie Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Ukrainy.  Przedstawiana kolekcja stanowi pasję życia kolekcjonera i zawiera  kilka tysięcy fotografii i filmów, wiele starych rycin, obrazów, strojów oraz przedmiotów związanych ze sztuką,  profesjami i codziennym życiem Romów.

Organizację wystawy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Kultura w sieci”.  Wirtualna wystawa została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa z Krakowa.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki