Aktualności wydziału

Łódzkie bliżej cudzoziemca
2 lipca 2020

W Piotrkowie Trybunalskim wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w konferencji poświęconej projektowi „Łódzkie bliżej cudzoziemca”. W czasie spotkania, oprócz informacji dotyczących programu, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małgorzata Wójcik-Powłoka przedstawiła raport z bieżącej realizacji zadań.

W ramach programu, od 2018 roku, w 3 Punktach Obsługi Klienta w: Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu, oprócz kwestii paszportowych, można również załatwić sprawy dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

  -  W województwie łódzkim chce przebywać i pracować wiele osób z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej i dlatego tak ważne jest, aby Ci ludzie mieli łatwość w załatwianiu spraw związanych pobytem i miejscem pracy. Nie tylko w Łodzi, ale także w innych częściach naszego regionu – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Punkty Obsługi Klienta zostały wyposażone w kąciki malucha oraz w tzw. infokioski, gdzie można uzyskać wiele przydatnych informacji dotyczących załatwiania spraw. Dużym ułatwieniem dla obcokrajowców powinno być też wielojęzyczne, przejrzyste oznakowanie. Projekt "Łódzkie bliżej cudzoziemca" jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu, Azylu, Migracji i Integracji.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki