Aktualności wydziału

Od 18 maja 2020 r. zmiana organizacji pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
15 maja 2020
 
Szanowni Państwo,
od 18 maja 2020 r. zmiana organizacji pracy Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców:
 
 • W sprawach realizowanych przez oddział spraw obywatelskich, w tym sprawy USC, dowody osobiste informacja: 42 664 17 13
 • W sprawach obywatelstwa, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka: obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt – http://www.rezerwacje.lodzkie.eu
 • W sprawach cudzoziemców: obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt (http://www.rezerwacje.lodzkie.eu) obecnie dostępna wyłącznie w celu odbioru karty pobytu (karta/praca stanowiska 5,7,9; pozostałe karty stanowiska 1 i 3). Do odwołania zawieszone inne wizyty w urzędzie. Obsługa klienta, informacja: 42 664 17 97, callcenter@lodz.uw.gov.pl
 • W sprawach paszportowych: obowiązuje rezerwacja wizyt  czytaj więcej ->  ZOBACZ INFORMACJE TUTAJ
 • Kontakt w sprawie innych zadań realizowanych przez Wydział: so@lodz.uw.gov.pl

WAŻNE!
W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi, prosimy o okazanie rezerwacji wizyty przy wejściu do budynku urzędu (wydruk lub zdjęcie w telefonie).


Ponadto ponownie informujemy, iż wnioski, uzupełnienia materiału dowodowego w bieżących sprawach należy przesyłać pocztą na adres:


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
90 – 425 Łódź
ul. Piotrkowska 104 (w sprawach: obywatelstwa, repatriacji, Karta Polaka – świadczenie pieniężne)
ul. Piotrkowska 103 (w sprawach cudzoziemców)

*****

Шановні клієнти

Зміни в організації роботи Управління громадянських справ
 та іноземці станом на 18 травня 2020 р.:

 • В справах, які розглядає відділ громадянських справ, включаючи справи ЗАГСУ, посвідчень особи інформація: 42 664 17 13
 • В справах що стосуються громадянства, репатріації, грошових виплат для власників Карту Поляка: необхідне електронне бронювання візит- http://www.rezerwacje.lodzkie.eu
 • В справах іноземців: необхідна електронна резервація візит (http://www.rezerwacje.lodzkie.eu) яка наразі доступна тільки для отримання карти побуту (карта/парця віконця 5,7,9 інші 1 та 3). Інші візити до офісу призупинені до подальшого повідомлення. Обслуговування клієнтів, інформація: 42 664 17 97, callcenter@lodz.uw.gov.pl
 • Контакт в інших справах реалізованих відділом: so@lodz.uw.gov.pl

ВАЖЛИВО!
Для того, щоб забезпечити ефективне та безпечне обслуговування, будь ласка, покажіть своє бронювання біля входу в будівлю (роздруківку або фотографію на телефоні).

Крім того, ми хочемо ще раз повідомити Вас, що заяви та доповнення матеріалів які являються доказами у поточних справах слід надсилати поштою на адресу:


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
90 – 425 Łódź
ul. Piotrkowska 104 ( в справах: громадянсьтва, репатріації, Карти Поляка- грошові виплати)
ul. Piotrkowska 103 ( в справах іноземців)

*****

Dear Customers

Starting from May 18 th, 2020 we change the rules of how we operate
 in  the Department of Civil Affairs and Foreigners in Łódź Voivodship Office based in Łódź

 • For citizenship matters including registry office and personal identification documents contact 42 664 17 13
 • For citizenship, repatriation, Polish Card holder benefits: apply by registering in our online appointment scheduling system at http://www.rezerwacje.lodzkie.eu
 • For foreigners: apply by signing in to our online appointment scheduling system at rezerwacje.lodzkie.eu, at this time you can only get your residence card (work and residence card holders go to stands 5,7,9, other residence card holders go to stand 1 and 3). Visits concerning other matters are cancelled until further notice. You can contact our customer service on 42 664  17 97 or email us at callcenter@lodz.uw.gov.pl
 • For other inquiries concerning our department email us at: : so@lodz.uw.gov.pl

NOTICE!
As our top concern is to enable our customers to be served effectively and safely please have a proof of your appointment (printout or cellphone photo) to show at the entrance to our institution.  

We also remind you that at this time  you can only submit your application forms and documents about your case by post at the following address:
 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
90 – 425 Łódź
ul. Piotrkowska 104 (citizenship, repatriation, Polish Card holder benefits)
ul. Piotrkowska 103 (foreigners)
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linki