Aktualności wydziału

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r. realizowany w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
27 kwietnia 2020

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje program stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla szczególnie uzdolnionych uczniów romskich.
   
Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

W ramach zadania zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2019/2020:

 1. dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano stypendia,
 2. dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunki ubiegania się o stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,
 2. są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 3. do dnia 1 kwietnia 2020 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18 roku życia,
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
  • nauki ścisłe,
  • nauki humanistyczne,
  • sztuki plastyczne,
  • muzyka instrumentalna,
  • śpiew (różne formy muzyki),
  • taniec (różne formy tańca),
  • sport.

Do dnia 15 września 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora:

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
ul. Kopernika 7,
95-200 Pabianice

z dopiskiem „konkurs stypendialny”

Informacja: Krystyna Markowska i Róża Kowalska
tel. kom.: 602 857 658 lub 887 875 161
e-mail : stowrompab@poczta.onet.pl


Szczegółowy regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania.
 

Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta