Aktualności wydziału

Internetowe Konto Pacjenta
18 kwietnia 2019

Przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadziła przepisy regulujące dostęp do informacji dotyczących pacjenta za pośrednictwem jednego, wiodącego, kanału dostępu, którym jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło go obywatelom w maju 2018.

Internetowe Konto Pacjenta to internetowa aplikacja, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób obywatele mogą odnaleźć informację o swoich danych medycznych. Aplikacja wciąż jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi dokonać weryfikacji historii zrealizowanych repet mając tym samym dostęp do dawkowania jakie zalecił lekarz, informacji o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych informacji dla swoich dzieci.

W celu uzyskania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta należy:

1.      Założyć Profil Zaufany – jeżeli jeszcze go nie posiadamy

2.      Zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego                                 (link: https://www.pacjent.gov.pl/)

Celem wdrażanych rozwiązań jest przede wszystkim ułatwienie pacjentom dostępu do historii i przebiegu ich leczenia, uproszczenie procesu uzyskiwania informacji oraz ograniczenie biurokracji z tym związanej. Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta, rozproszone dotychczas dane medyczne, będą dostępne w jednym miejscu.Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw zapowiedziom zawartym w expose premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie elektronizacji systemu ochrony zdrowia.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta