Aktualności wydziału

Robocze spotkanie poświęcone kwestii e-dowodów
18 lutego 2019

W Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji zorganizowane zostało robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli gmin z obszaru województwa łódzkiego w sprawie wdrożenia e-dowodów. W wydarzeniu Łódzki Urząd Wojewódzki reprezentowała dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małgorzata Wójcik-Powłoka.

Spotkanie miało bezpośredni związek z wejściem w życie 4 marca 2019 r. ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2019 r., poz. 224).

Biorąc pod uwagę problemy z jakimi borykają się urzędnicy przy przyjmowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego od cudzoziemców przebywających nielegalnie, wojewoda łódzki zaprosił do udziału w spotkaniu przedstawiciela Straży Granicznej, który zaprezentował stanowisko w przedmiocie ewentualnego powiadamiania odpowiednich służb o takich przypadkach.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta