Aktualności wydziału

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2018 r.
24 kwietnia 2018

Realizowany w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje program stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla szczególnie uzdolnionych uczniów romskich.                                                                

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

W ramach zadania zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2017/2018:

1.dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 10 stypendiów,

2. dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunki ubiegania się o stypendiaoraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,
 2. są uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 3. mają od 10 do 18 lat,
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
 •  nauki ścisłe,
 •  nauki humanistyczne,
 • sztuki plastyczne,
 •  muzyka instrumentalna,
 •  śpiew (różne formy muzyki),
 •  taniec (różne formy tańca),
 • sport.

Do dnia 8 czerwca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora:

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
ul. Kopernika 7,
95-200 Pabianice

z dopiskiem „konkurs stypendialny”

Informacja: Krystyna Markowska i Róża Kowalska
tel. kom.: 602 857 658 lub 887 875 161
e-mail : stowrompab@poczta.onet.pl

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania.

Pliki do pobrania:
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta