Aktualności wydziału

Miesiąc:
Zmiany dotyczące cudzoziemców i pracodawców związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 *** Зміни щодо іноземеців та працодавців в з’вязку з профілактикою та боротьбою проти COVID-19 *** Changes for foreigners and employers related to the prevention, counteraction and combating covid-19
4 kwietnia 2020
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568)
więcej
Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta