Komunikaty prasowe

24 czerwca 2019
Zapraszamy Państwa serdecznie na uroczystość podpisania I transzy umów z beneficjentami, którzy otrzymali dofinasowanie rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych z naboru odbywającego się w roku 2018 r.

Zapraszamy Państwa serdecznie na uroczystość podpisania I transzy umów z beneficjentami, którzy otrzymali dofinasowanie rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych z naboru odbywającego się w roku 2018 r. Są to pierwsze umowy zawierane w trybie i na zasadach ustawy o Funduszy Dróg Samorządowych. Umowy podpiszą: wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz przedstawiciele samorządów.
Data: 25 czerwca 2019 (wtorek)
Godzina: 12:00
Miejsce: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Sala 100-lecia Niepodległości (116)
Informacje:
Łączna kwota dofinansowania rządowego dla województwa łódzkiego: 74.847.942,00 zł
Liczba beneficjentów: 49
Liczba zadań gminnych/powiatowych: gminne – 33 powiatowe - 16


W roku 2019 dla województwa łódzkiego przeznaczone zostały rekordowe środki na budowę dróg lokalnych. W sumie, w jednym roku Rząd przekazał samorządom do wydania ponad 4 razy więcej środków porównując z dawnymi, wieloletnimi programami wsparcia. W dniu 21 lutego 2019 r. Rząd podjął decyzje dotyczące tegorocznego podziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy województwa - W 2019 roku dla województwa łódzkiego trafiają najwyższe dotychczas środki w kwocie 239.162.980,35 zł. 11 kwietnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań gminnych oraz zadań powiatowych województwa łódzkiego do dofinansowania ze środków Funduszu. Limit środków na dofinansowanie zadań na liście podstawowej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosił 70.253.918,00 zł. Dodatkowo Prezes Rady Ministrów zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy przeznaczył ze swojej rezerwy na wskazane na liście zadania kwotę w wysokości 4.594.024,00 zł. Łączna kwota limitu środków dla województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań na liście podstawowej wynosi 74.847.942,00 zł. Dofinansowanie dla województwa łódzkiego (2018/2019) :

Kategoria drogi oraz
rodzaj listy

Liczba
wnios-ków

Wnioskowana kwota

dofinansowania
(w zł) 1

Deklarowana kwota
środków własnych
(w zł)

Ogółem wartość
(w zł)

powiatowe -
lista podstawowa

18

34 438 455,00

40 107 573,37

74 546 028,37

powiatowe -
lista rezerwowa

2

4 800 000,00

5 800 000,00

10 600 000,00

gminne -
lista podstawowa

38

40 409 487,00

46 664 209,52

87 073 696,52

gminne -
lista rezerwowa

10

9 589 727,00

9 854 464,56

19 444 191,56

RAZEM
listy podstawowe

56

74 847 942,00

86 771 782,89

161 619 724,89

RAZEM
listy rezerwowe

12

14 389 727,00

15 654 464,56

30 044 191,56

Suma

68

89 237 669,00

102 426 247,45

191 663 916,45

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania:
https://www.lodzkie.eu/page/5296,fundusz-drog-samorzadowych-na-lata-2019-2028.html

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta