Komunikaty wydziału

7 lipca 2017
Informacja o szkoleniu

Wojewoda Łódzki, wspólnie z Wydziałem Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, w dniu 3 lipca 2017 r. zorganizował szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego.

Tematem szkolenia była nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 czerwca 2017 r.

Uczestników szkolenia powitała Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Małgorzata Wójcik-Powłoka.

W szkoleniu zorganizowanym w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, które poprowadziła Marta Daszkiewicz-Daniszewska, wzięło udział ponad stu pracowników organów gmin realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta