Aktualności wydziału

Świetlica romska
13 września 2017

W dniu 8 września 2017 r. w Świetlicy integracyjnej dla dzieci pochodzenia romskiego i dla Romów „18+” w Skierniewicach, ul. Rynek 6 została odsłonięta tablica z nadaniem imienia im. Lecha i Marii Kaczyńskich.

W uroczystościach wzięli udział między innymi posłowie, Konsul Republiki Austrii, władze miasta Skierniewice, przedstawiciele społeczności romskiej oraz Pani Małgorzata Wójcik-Powłoka Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

 

Podczas uroczystości Pan Poseł Robert Telus odczytał skierowany do członków Stowarzyszenia list prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Pana Jarosława Kaczyńskiego.

 

Funkcjonująca od 2014 roku Świetlica integracyjna, objęła zadaniem 31 dzieci. W bieżącym roku realizowane są następujące działania:

- organizacja zajęć pozalekcyjnych, integracja środowiska romskiego, nauka tradycji, kultury i historii romskiej,

- nauka czytania i pisania dla starszych Romów w języku polskim,

- zatrudnienie nauczycieli, asystenta i instruktora,

- ubezpieczenie dzieci,

- zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych,

- zakup środków czystości,

- dożywianie dzieci,

- organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki i paczek świątecznych – spotkanie i poczęstunek,

- zakup komputera oraz drukarki ze skanerem,

- organizacja spotkań integracyjnych,

Dzięki systematycznej pracy osób działających w świetlicy integracyjnej, uczęszczające do niej dzieci staną się bardziej otwarte, zdobędą pewność siebie co spowoduje poprawę ich zachowania. W trakcie zajęć muzycznych będą uczyć się tradycyjnych pieśni i tańców romskich, a zatem lepiej poznają swój język, kulturę i tradycję.

Dokumenty do pobraniaPrzydatne linkiZgłoś uwagi do stronyAnkieta